TRAINING PRO

ALLIN TRAINING PRO

אימון כושר אישי לספורטאי ההישגי אימונים המתוכננים עפ"י צרכיו ובהתאמה לענף בו הוא מתחרה ולכושרו הגופני, בהתייחסות לעומסים שונים הקיימים לאורך עונת התחרות.

לדוגמה: כדורסל, כדורגל, ג'ודו, טניס, כדוריד, כדורעף, ריצות קצרות וארוכות, גלישה ועוד.

הספורטאי יקבל הכוונה בתזונת ספורטלטובת שדרוג הרכב הגוף והתאמה מרבית לתחום הספורט המסוים + מעקב קפדני אחר נתוני הספורטאי לצורך זיהוי התקדמות וניטור עומסים.

התהליך כולל:

  • פגישה חד שבועית של 30 דק'.
  • בניית תפריט תזונה מותאם אישית לפי תחום ספורט ומטרת הלקוח.
  • בניית תכנית אימון מותאם אישית לפי תחום ספורט ומטרת הלקוח.
  • שקילה.
  • בדיקת אחוזי שומן.
  • מדידות היקפים.
  • בדיקת RM.