SPORT NUTRITION

ALLIN SPORT NUTRITION

הכוונה בתזונת ספורט ומעקב אישי – לצורך קבלת אינדיקציה מדויקת בהתקדמות התהליך מתבצע מעקב קפדני בנתוני הלקוח.
המעקב כולל:

  • פגישה חד שבועית של 30 דק'.
  • בניית תפריט תזונה מותאם אישי לפי מטרת הלקוח.
  • שקילה.
  • בדיקת אחוזי שומן.
  • מדידות היקפים.